Who am I? CX Agency

Đôi lời về chúng tôi Xin Chào!

Nice to meet you, friend! My name is Andrew Shade. I’m a professional photographer from Denver, state Colorado. I hope, that you will enjoy with my photo portfolio and after that we can create something great together!

Through the lens the world looks different and i would like to show you this difference. I learned that from age 10, when I was first time take photos on manual camera with my Dad. After that with years of practice and tons of experience I learned the techniques, that helps me in my work with modern brands and companies. And all of this may be yours, just get in touch.

Andrew Shade
0
Thành Viên
0
Đối tác
0
Chương trình
0
Fanbase

Where magic is happening Studio CX

Đây là địa điểm mà chúng tôi có thể làm việc với ánh sáng và bóng tối để tạo ra những điều rực rỡ. Tôi đang nói về CX Studio ở địa chỉ 1250 Welton St, Denver. Tại đây, chúng tôi có thể thảo luận & tạo ra danh mục truyền thông của bạn trong bầu không khí thoải mái & chuyên nghiệp.

How does this happen Processing

Ở đây tôi muốn cho bạn thấy quá trình xử lý nội dung. Đôi khi bạn không thể thấy hiệu quả nếu không so sánh trực tiếp. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn xem trực tiếp khi so sánh trước & sau khi xử lý.

before

What They Say Client Quotes

Back to Top
Close Zoom
Image downloading is disabled and all rights reserved by CX Agency.