Who am I? CX Agency

Đôi lời về chúng tôi Xin Chào!

Chanh Xả Agency (Viết tắt CX Agency) là đơn vị sáng tạo, khai thác và quản lý bản quyền nội dung về hình ảnh & video clips.

Hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền tác giả, bảo vệ các tác phẩm mang tính sáng tạo. CX Agency sẽ trở thành một thư viện hình ảnh bản quyền để các nhiếp ảnh gia không còn lo lắng sự sáng tạo của cá nhân bị đánh cắp, các người mẫu & người sáng tạo nội dung không còn lo sợ người khác sẽ tự ý sử dụng hình ảnh của mình. CX Agency sẽ là người đại diện bảo vệ quyền & khai thác giá trị hình ảnh của bạn.

Andrew Shade
0
Thành Viên
0
Đối tác
0
Chương trình
0
Fanbase

Where magic is happening Studio CX

Đây là địa điểm mà chúng tôi có thể làm việc với ánh sáng và bóng tối để tạo ra những điều rực rỡ. Tôi đang nói về CX Studio. Tại đây, chúng tôi có thể thảo luận & tạo ra danh mục truyền thông của bạn trong bầu không khí thoải mái & chuyên nghiệp.

How does this happen Processing

Ở đây tôi muốn cho bạn thấy quá trình xử lý nội dung. Đôi khi bạn không thể thấy hiệu quả nếu không so sánh trực tiếp. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn xem trực tiếp khi so sánh trước & sau khi xử lý.

before

What They Say Client Quotes

Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Image downloading is disabled and all rights reserved by CX Agency.