Return Back

Hình ảnh được quản lý bản quyền là hình ảnh được chủ sở hữu bản quyền cấp phép sử dụng có thời hạn cho người có nhu cầu sử dụng hình ảnh với giá cả dựa trên cơ sở mỗi lần sử dụng.

Abandoned
Du Lịch Abandoned

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, gợi ý hợp tác, đăng ký mua bán bản quyền hình ảnh trên CX Agency hoặc bạn chỉ muốn đặt một buổi chụp ảnh, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ bên dưới. Hãy cùng nhau làm nên điều gì đó tuyệt vời!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

    Close Zoom
    Image downloading is disabled and all rights reserved by CX Agency.